تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینیشناسه محصول: 504742
موجود

نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینی

نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

The role of accounting values in the relation between XBRL and forecast accuracy

 

عنوان فارسی:

نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینی

 

رشته : حسابداری

تعداد صفحات مقاله اصلی:  20صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:27صفحه (word)

سال انتشار:2013

 

مجله

 

International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 21 Issue: 4, pp.297-313

 https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2013-0023

 

 

Abstract:

Purpose

– This study aims to examine the role that cultural dimensions at the accounting subculture level play in the relation between XBRL mandate and quality of financial information environment.

 

Design/methodology/approach

– Analyst forecast accuracy with empirical data of firms from six nations is assessed.

 

Findings

– Results show that accounting values across nations play a significant role in influencing information quality change from XBRL mandate.

 

Originality/value

– This research paper is the very first in assessing the role of national culture in realizing information quality improvement value of XBRL.

 

Keywords:

CultureCross-cultural IS studiesXBRLAccountingIT diffusionIS evaluation

          نقش ارزش حسابداری در رابطه بین XBRL و دقت پیش بینی

چکیده:

هدف - این مطالعه با هدف بررسی نقشی که ابعاد فرهنگی در سطح خرده فرهنگ در رابطه بین تعهد XBRL و کیفیت محیط اطلاعات مالی بازی می کند، به انجام رسیده است.

طراحی/روش شناسی/رویکرد - دقت پیش بینی تحلیلگر با داده های تجربی شرکت های شش کشور ارزیابی شده است.

یافته ها - نتایج نشان می دهد که ارزش حسابداری در بین ملت ها نقش مهمی در تأثیر پذیری تغییر کیفیت اطلاعات از تعهد XBRL بازی می کنند.

اصالت/ارزش - این مقاله جزو اولین مطالعاتی است که به ارزیابی نقش فرهنگ ملی در تحقق ارزش بهبود کیفیت اطلاعات XBRL می پردازد.

کلیدواژه ها: فرهنگ، مطالعات IS بین فرهنگی، XBRL، حسابداری، انتشار فناوری اطلاعات، ارزیابی IS

فهرست مقالات

مقدمه. 2

بررسی مقالات و فرضیه ها 5

روش تحقیق.. 15

یافته های تحقیق.. 21

آمارهای توصیفی.. 21

تست مدل.. 22

نتیجه گیری.. 25

پیامدهای تحقیق.. 25

پیامدهای عملی.. 26

محدودیت ها 26

منابع.. 27

 


رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهامشناسه محصول: 504750
موجود

رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهام

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهام

رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Employee welfare and stock price crash risk

 

عنوان فارسی:

رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهام

 

رشته : مدیریت

تعداد صفحات مقاله اصلی:  68صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:83صفحه (word)

سال انتشار:2018

 

مجله

 

Journal of Corporate Finance

Volume 48, February 2018, Pages 700-725

 

 

 

Abstract:

We examine whether employee welfare practices are associated with future stock price crash risk. Two competing hypotheses were tested: the stakeholder theory hypothesis & the agency theory hypothesis. According to the stakeholder hypothesis, if strong commitment to employee well-being genuinely aims at strengthening the firm's reputation in the market, enhancing the shareholders' engagement, avoiding costly strikes, and boosting the employees' productivity, higher level of employee welfare would be expected to mitigate stock crash risks. On the contrary, the agency theory predicts that, if managers attempt to use generous employee welfare plans to reduce the likelihood that the employees blow the whistle on the management wrongdoings, better employee welfare would likely be associated with higher crash risk. We find robust evidence supporting the agency theory thesis: high levels of employee welfare standards contribute to stock price crash risk. This finding is consistent with the view that employee welfare plans form a powerful strategy that can help managers in their bad-news-hoarding activities (withholding bad news from investors). Moreover, earnings management and the likelihood of whistleblowing appear to be the channels through which employee welfare impacts stock price crash risk. Our evidence further shows that the positive relation between employee welfare and crash risk is stronger for labor intensive firms and industries, in more regulated labor markets, and in less competitive product markets. Furthermore, this positive relationship is more pronounced in poorly governed firms and in countries with poor investors' protection and lower disclosure requirements.

Keywords:

Crash risk

Employee welfare

Whistleblowers

Earnings management

 

 

 

 

          رفاه کارکنان و ریسک سقوط قیمت سهام

چکیده

ما بررسی می کنیم که آیا وضعیت رفاه کارکنان با خطر سقوط قیمت سهام در آینده ارتباط دارد یا خیر. دو فرضیه رقابتی مورد آزمایش قرار گرفتند: فرضیه نظریه سهامداران و فرضیه نظریه نمایندگی. با توجه به فرضیه ذینفعان، اگر هدف از ارائه تعهد قوی نسبت به رفاه کارکنان واقعا در جهت تقویت شهرت شرکت در بازار، افزایش مشارکت سهامداران، جلوگیری از اعتصاب های پر هزینه و افزایش بهره وری کارکنان باشد، انتظار می رود که سطح بالای رفاه کارکنان باعث کاهش خطر سقوط سهام شود. برعکس، نظریه نمایندگی پیش بینی می کند که اگر مديران سعی کنند از برنامه های رفاهی مناسب برای کارکنان تنها در جهت کاهش احتمال اعتراض کارکنان به سوء مدیریت آنها استفاده کنند، رفاه کارکنان احتمالا با ریسک سقوط بیشتر در ارتباط خواهد بود. ما شواهد قوی در حمایت از تئوری نمایندگی پیدا کردیم: سطح بالای استانداردهای رفاهی کارکنان به ریسک سقوط قیمت سهام کمک می کند. این یافته با این دیدگاه مطابقت دارد که برنامه های رفاهی کارکنان یک استراتژی قدرتمند است که می تواند به مدیران در پنهان کردن اخبار بد[1] کمک کند (خودداری از ارائه اخبار بد به سرمایه گذاران). علاوه بر این، به نظر میرسد که مدیریت درآمدها و احتمال افشاگری[2]، کانالهایی باشند که از طریق آن رفاه کارکنان بر روی خطر سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد. شواهد ما همچنین نشان می دهد که رابطه مثبت بین رفاه کارکنان و ریسک سقوط در شرکت ها و کارخانجاتی قوی تر است که دارای نیروی کار زیادی هستند، در بازارهای منظم تری کار می کنند و در بازارهای محصولات کمتر رقابتی فعالیت دارند. علاوه بر این، این رابطه مثبت در شرکت های با مدیریت ضعیف و در کشورهایی که در آنها حمایت از سرمایه گذاران ضعیف است و الزامات افشای پایین تری دارند، برجسته تر است.

کليدواژگان: خطر سقوط؛ رفاه کارکنان؛ افشاکنندگان؛ مدیریت درآمد

فهرست مطالب

1- مقدمه. 3

2- بررسی منابع و توسعه فرضیه ها 12

2-1- ریسک سقوط.. 13

2-2- چرا رفاه کارکنان می تواند خطر سقوط سهام را کاهش دهد؟ از دیدگاه تئوری ذینفعان.. 16

2-3- چرا رفاه کارکنان ممکن است که خطر سقوط سهام را افزایش دهد؟ دیدگاه تئوری نمایندگی.. 21

3- نمونه و طراحی تجربی.. 26

3-1- نمونه. 26

3-2- خطر سقوط قیمت سهام. 28

3-3- شاخص رفاه کارکنان.. 30

3-4- مشخصات تجربی.. 31

4- نتایج.. 33

4-1- آمار توصیفی.. 33

4-2- شواهد اصلی.. 35

4-3- کنترل های اضافی.. 38

4-4- مسائل درونی.. 41

4-5- آیا ویژگی های بازار کار و محصولات بر رابطه بین رفاه کارکنان و ریسک سقوط بازار سهام تأثیر می گذارد؟. 45

4-6- آیا مکانیزم نظارت بر مدیریت بر رابطه بین رفاه کارکنان و ریسک سقوط بازار سهام تاثیر می گذارد؟. 49

4-7- تست های اضافی.. 53

5- کانال هایی که از طریق آنها، رفاه کارکنان می تواند بر روی خطر سقوط تاثیر بگذارد. 54

5-1- مدیریت درآمدها 55

5-2- احتمال افشای اطلاعات.. 56

6- نتیجه گیری.. 59

پیوست: شرح و منابع متغیرها 62

 

 

 


[1] bad-news-hoarding

چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرتشناسه محصول: 504703
موجود

چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرت

چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Several variants of Kalman Filter algorithm for power system harmonic estimation

 

 

عنوان فارسی:

چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرت

 

رشته : برق و الکترونیک

تعداد صفحات مقاله اصلی:  8 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:34صفحه (word)

سال انتشار:2016

 

مجله

International Journal of Electrical Power & Energy Systems

Volume 78, June 2016, Pages 793-800

 

 

Abstract:

This paper presents the maiden application of a variant of Kalman Filter algorithm known as Local Ensemble Transform based Kalman Filter (LET-KF) for power system harmonic estimation. The proposed algorithm is applied for estimating the harmonic parameters of a power signal containing harmonics, sub-harmonics, inter-harmonics in presence of white Gaussian noise. These algorithms are applied and tested for both stationary as well as dynamic signals containing harmonics. The LET-KF algorithm reported in this paper is compared with the earlier reported Kalman Filter based algorithms like Kalman Filter (KF) and Ensemble Kalman Filter (EnKF) algorithms for harmonic estimation. The proposed algorithm is found superior than the reported algorithm for its improved efficiency and accuracy in terms of simplicity and computational features, since there are less multiplicative operations, which reduces the rounding errors. It is also less expensive as it reduces the requirement of storing large matrices, such as the Kalman gain matrix used in other KF based methods. Practical validation is carried out with experimentation of the algorithms with the real time data obtained from a large paper industry. Comparison of the results obtained with KF, EnKF and LET-KF algorithms reveals that the proposed LET-KF algorithm is the best in terms of accuracy and computational efficiency for harmonic estimation.

Keywords:

Signal processing

Local Ensemble  

Transform based Kalman Filter

Harmonics

Power quality

 

          چند نوع الگوریتم فیلتر کالمن برای تخمین هارمونیک سیستم قدرت

 

چکیده

این مقاله، کاربرد اولیه یک نوع الگوریتم فیلتر کالمن به نام فیلتر کالمن مبتنی بر تبدیل دسته ای محلی[1] (LET-KF) را برای تخمین و برآورد هارمونیک سیستم قدرت ارائه می دهد. الگوریتم پیشنهادی، برای تخمین و برآورد پارامترهای هارمونیک یک سیگنال قدرت حاوی هارمونیک ها، زیر هارمونیک ها، درون هامونیک ها در حضور نویز سفید گوسی (گاوس)، استفاده می شود. این الگوریتم ها، برای هر دو سیگنال های ثابت و همچنین سیگنال های دینامیکی حاوی هارمونیک ها، مورد استفاده و تست قرار می گیرند. الگوریتم LET-KF گزارش شده در این مقاله، با فیلتر کالمن مبتنی بر الگوریتم هایی گزارش شده قبلی مانند فیلتر کالمن (KF) و الگوریتم های فیلتر کالمن دسته ای (EnKF) برای برآورد و تخمین هارمونیکی، مقایسه شده است. نتیجه گرفته شد که الگوریتم پیشنهادی، از لحاظ سادگی و ویژگی های محاسباتی، برای بهبود بهره وری و دقت آن، برتر از الگوریتم گزارش شده است زیرا، عملیات ضربی کمتری وجود دارند که خطاهای گردکردن را کاهش می دهد. همچنین ارزان تر است چون الزامات ذخیره سازی ماتریس های بزرگ مانند ماتریس بهره وری کالمن مورد استفاده در سایر روش های  مبتنی بر فیلتر کالمن را کاهش می دهد.اعتبارسنجی عملی با آزمایش الگوریتم ها با داده های واقعی بدست آمده از یک صنعت بزرگ کاغذ انجام گرفت. مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم های KF، EnKF، و LET-KF، نشان داد که الگوریتم LET-KF پیشنهادی از لحاظ دقت و بهره وری محاسباتی برای تخمین و برآورد هارمونیکی، بهتر است.

کلمات کلیدی : پردازش سیگنال، تبدیل دسته ای محلی بر اساس فیلتر کالمن، هارمونیک، کیفیت قدرت

فهرست مطالب

مقدمه. 3

چندین نوع الگوریتم فیلترینگ کالمن (KF) بکاررفته برای برآورد و تخمین پارامتر هارمونیکی.. 8

فیلتر کالمن (KF). 8

فیلتر دسته ای کالمن (EnKF). 9

تئوری الگوریتم LET-KF. 11

ارزیابی هارمونیکی مبتنی بر LET-KF. 15

گام های الگوریتم LET-KF برای تخمین هارمونیکی: 18

شبیه سازی، نتایج و بحث.. 19

سیگنال ثابت قطعی با نویز تصادفی و میراگر DC. 19

سیگنال دینامیکی.. 28

اعتبارسنجی واقعی (لحظه ای) الگوریتم LET-KF پیشنهادی.. 30

نتیجه گیری.. 33

منابع.. 34

 

 

 


[1] Local Ensemble Transform

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربناییشناسه محصول: 503943
موجود

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

	بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Risk based Budgeting of Infrastructure Projects

 

 

 

عنوان فارسی:

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

 

رشته : مدیریت و حسابداری و صنایع و عمران

تعداد صفحات مقاله اصلی:  10 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:20صفحه (word)

سال انتشار:2013

 

مجله

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 74, 29 March 2013, Pages 478-487

 

 

Abstract:

Determining the budget is a fundamental process for the development of infrastructure projects for three main reasons: a) it establishes a cost baseline that integrates project scope and quality requirements along with sponsor's funding limits, b) it constitutes a performance measure during the whole project's life-cycle, and c) it affects the competitiveness of the bid. Budgeting and cost estimation methods vary in terms of complexity and accuracy, but, most important, in the way they address contingency reserves in the total budget. The aim of this research is to explore the most applicable budgeting methods for infrastructure projects with regard to the inclusion of risks related costs to the overall budget and demonstrate the capacity of stochastic processes for optimizing overall budgets. Case- based reasoning, multiple regression analysis, Monte Carlo simulation and deterministic methods are briefly presented in terms of theoretical approach, requirements, accuracy and integration of risks. Two prevailing budgeting methods, namely the deterministic and Monte Carlo simulation are applied on a real case of reinforced concrete works for a building project; the comparison of the results highlights the two major findings of this research: a) stochastic processes provide more accurate justification of the contingency reserves required for inclusion of risks in budgets of infrastructure projects, and b) stochastic processes are optimum for the definition of realistic contingency reserves that, in turn, results to more competitive bids. The research concludes with the suggestion that stochastic processes should be used for risk based budgeting of infrastructure projects.

Keywords:

Infrastructure projects

Risk

Monte Carlo

Budgeting

Bid

 

          بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

چکیده

تعیین بودجه برای توسعه پروژه های زیربنایی به سه دلیل اصلی یک فرایند اساسی به شمار می رود: الف) یک مبنای هزینه را بر اساس وسعت پروژه و الزامات کیفیت و همچنین محدودیت های تامین بودجه از سوی حامیان مالی ایجاد می کند، ب) یک معیار عملکرد را در طول دوره کلی پروژه بوجود می آورد، و ج) بر روی رقابت پذیری پیشنهادات تاثیر می گذارد. روش های برآورد بودجه بندی و هزینه از لحاظ پیچیدگی و دقتی که دارند متفاوت هستند، اما مهمتر از همه، تفاوت آنها در نحوه پرداختن به منابع احتمالی در بودجه می باشد. هدف از این تحقیق، یافتن بهترین روش های بودجه بندی برای پروژه های زیربنایی با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به خطرات (ریسک ها) در بودجه کلی و نشان دادن ظرفیت فرآیندهای تصادفی در بهینه سازی بودجه کلی می باشد. روشهای استدلال موردی، آنالیز رگرسیون چندگانه، شبیه سازی مونت کارلو و روش های جبری به صورت خلاصه از نظر رویکرد نظری، الزامات، دقت و ادغام خطرات ارائه می شوند. دو روش غالب در بودجه بندی، یعنی روشهای جبری و شبیه سازی مونت کارلو در یک مورد واقعی از کارهای بتن مسلح در یک پروژه ساختمانی اعمال شد؛ مقایسۀ نتایج حاصل، دو یافته این تحقیق را برجسته می سازد: الف) فرایندهای تصادفی، توجیه دقیقتری از ذخایر احتمالی مورد نیاز را که باید به خاطر ریسک های موجود، در بودجه پروژه های زیربنایی گنجاند، ارائه می دهند و ب) فرایندهای تصادفی برای تعریف ذخایر احتمالی واقع بینانه در پروژه بسیار مناسب هستند که این امر به نوبه خود منجر به ارائه پیشنهادات رقابتی تر می گردد. این تحقيق به این نتیجه می رسد که براي بودجه بندي مبتنی بر ریسک در پروژه هاي زيربنايي باید از فرایندهای تصادفی استفاده شود.

کلیدواژه ها: پروژه های زیربنایی؛ ریسک؛ مونت کارلو؛ بودجه بندی؛ پیشنهاد

فهرست مطالب

1- مقدمه. 2

2- روش های بودجه بندی برای پروژه های زیربنایی.. 4

2-1- روش های برآورد هزینه جبری.. 5

2-2- روش های برآورد هزینه تصادفی.. 6

2-3- استدلال موردی (CBR). 8

2-4- آنالیز رگرسیون.. 9

3- مقایسه بین روشهای جبری و تصادفی: یک مثال نمونه. 11

4- نتیجه گیری.. 20

 

 

 


تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده هاشناسه محصول: 503796
موجود

تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده ها

تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Toward modeling and optimization of features selection in Big Data based social Internet of Things

 

 

 

عنوان فارسی:

تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده ها

 

رشته : کامپیوتر

تعداد صفحات مقاله اصلی:  14 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:40صفحه (word)

سال انتشار:2018

 

مجله

Future Generation Computer Systems

Volume 82, May 2018, Pages 715-726

 

 

Abstract:

The growing gap between users and the Big Data analytics requires innovative tools that address the challenges faced by big data volume, variety, and velocity. Therefore, it becomes computationally inefficient to analyze and select features from such massive volume of data. Moreover, advancements in the field of Big Data application and data science poses additional challenges, where a selection of appropriate features and High-Performance Computing (HPC) solution has become a key issue and has attracted attention in recent years. Therefore, keeping in view the needs above, there is a requirement for a system that can efficiently select features and analyze a stream of Big Data within their requirements. Hence, this paper presents a system architecture that selects features by using Artificial Bee Colony (ABC). Moreover, a Kalman filter is used in Hadoop ecosystem that is used for removal of noise. Furthermore, traditional MapReduce with ABC is used that enhance the processing efficiency. Moreover, a complete four-tier architecture is also proposed that efficiently aggregate the data, eliminate unnecessary data, and analyze the data by the proposed Hadoop-based ABC algorithm. To check the efficiency of the proposed algorithms exploited in the proposed system architecture, we have implemented our proposed system using Hadoop and MapReduce with the ABC algorithm. ABC algorithm is used to select features, whereas, MapReduce is supported by a parallel algorithm that efficiently processes a huge volume of data sets. The system is implemented using MapReduce tool at the top of the Hadoop parallel nodes with near real-time. Moreover, the proposed system is compared with Swarm approaches and is evaluated regarding efficiency, accuracy and throughput by using ten different data sets. The results show that the proposed system is more scalable and efficient in selecting features.

Keywords:

SIoT

Big Data

ABC algorithm

Feature selection

 

تلاش برای مدل سازی و بهینه سازی انتخاب ویژگی ها در اینترنت اشیاء اجتماعی مبتنی بر کلان داده ها

چکیده:

شکاف رو به رشد بین کاربران و مسائل تحلیلی کلان داده ها نیازمند توسعه ابزارهای نوآورانه ای است که به چالش های پیش رو در رابطه با حجم، تنوع و سرعت کلان داده ها پاسخ دهد. بنابراین، آنالیز و انتخاب ویژگی ها از روی این حجم گسترده از داده ها، از نظر محاسباتی ناکارآمد می باشد. علاوه بر این، پیشرفت های حاصل در زمینه کاربرد کلان داده و علم داده ها، چالش های بیشتری را به ارمغان آورده است، لذا انتخاب ویژگی های مناسب و راه حل محاسباتی با کارایی بالا (HPC) تبدیل به یک مسئله کلیدی شده است و در سال های اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به نیازهای بالا، سیستمی مورد نیاز است که بتواند به طور موثر ویژگی ها را انتخاب کرده و جریانی از کلان داده ها را در شرایط مورد نیاز، تجزیه و تحلیل کند. از این رو، این مقاله یک معماری از سیستم را ارائه می دهد که ویژگی ها را با استفاده از کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC) انتخاب می کند. علاوه بر این، از یک فیلتر کالمن در اکوسیستم هادوپ (Hadoop) برای حذف نویز استفاده شده است. علاوه بر این، از مپ ردیوس (MapReduce) سنتی همراه با ABC استفاده شد که باعث افزایش کارایی پردازش می شود. علاوه بر این، یک معماری چهار لایه کامل نیز ارائه شده است که داده ها را به طور موثر جمع آوری می کند، داده های غیر ضروری را حذف می کند و داده ها را با الگوریتم ABC مبتنی بر هادوپ تحلیل می کند. برای بررسی کارایی این الگوریتم ها در معماری سیستم پیشنهادی، ما سیستم خود را با الگوریتم ABC با استفاده از Hadoop و MapReduce اجرا کردیم. از الگوریتم ABC برای انتخاب ویژگی ها استفاده شد، در حالی که MapReduce با یک الگوریتم موازی پشتیبانی می شود که حجم بزرگی از مجموعه داده ها را به طور موثر پردازش می کند. این سیستم با استفاده از ابزار MapReduce واقع در بالای گره های موازی Hadoop و تقریبا بصورت همزمان اجرا می شود. علاوه بر این، سیستم پیشنهادی با روش اسوارم (Swarm) مقایسه شده است و با استفاده از 10 مجموعه داده مختلف از نظر کارایی، دقت و توان عملیاتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که سیستم پیشنهادی در انتخاب ویژگی ها مقیاس پذیر و کارآمدتر است.

اصطلاحات - SIoT، کلان داده، الگوریتم ABC، انتخاب ویژگی.

فهرست مطالب

1- مقدمه. 3

الف) انگیزه برای انجام این پژوهش... 7

ب) مشارکت در پژوهش... 9

ج- سازمان دهی مقاله. 9

2- سوابق و کارهای مرتبط.. 10

3- طرح پیشنهادی.. 15

الف. معماری 4 لایه. 15

الف) الگوریتم ABC مبتنی بر هادوپ برای SIoT. 19

1- الگوریتم HABC. 26

4-نتایج تجربی.. 30

A: مجموعه داده ها 31

B: محیط شبیه سازی.. 32

C: عملکرد طبقه بندی.. 33

D: بحث در مورد نتایج.. 34

5-نتیجه گیری.. 39

 

 

 


روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالاشناسه محصول: 503630
موجود

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 16000تومان

برچسب ها :

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Single-point reactive power control method on voltage rise mitigation in residential networks with high PV penetration

 

 

 

عنوان فارسی:

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

 

رشته : برق و الکترونیک

تعداد صفحات مقاله اصلی:  9 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:31صفحه (word)

سال انتشار:2018

 

مجله

Renewable Energy

Volume 119, April 2018, Pages 504-512

 

 

Abstract:

Voltage rise (VR) due to reverse power flow is an important obstacle for high integration of Photovoltaic (PV) into residential networks. This paper introduces and elaborates a novel methodology of an index-based single-point-reactive power-control (SPRPC) methodology to mitigate voltage rise by absorbing adequate reactive power from one selected point. The proposed index utilizes short circuit analysis to select the best point to apply this Volt/Var control method. SPRPC is supported technically and financially by distribution network operator that makes it cost effective, simple and efficient to eliminate VR in the affected network. With SPRPC none of the previous PV inverters need to upgrade and can retain their unity power factor to not to conflict with current grid codes. Comprehensive 24-h simulation studies are done on a modified IEEE 69-bus Network emulating a traditional residential power system with high r/x ratio. Efficacy, effectiveness and cost study of SPRPC is compared to droop control to evaluate its advantages.

Keywords:

Inverter Control

Active and reactive Control

Feeder voltage rise

Photovoltaic

Cost

Droop Control

 

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

چکیده

افزایش ولتاژ (VR) ناشی از جریان توان معکوس ،یک مانع و محدودیت مهم برای یکپارچه سازی و ادغام بالای فتوولتائیک (PV) در شبکه های مسکونی است. این مقاله، یک متدولوژی جدید از یک روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای مبتنی بر شاخص (SPRPC) را برای کاهش افزایش ولتاژ با جذب توان راکتیوی مناسب از یک نقطه انتخاب شده  معرفی و شرح می دهد. شاخص پیشنهادی تجزیه و تحلیل مدارکوتاه را برای انتخاب بهترین نقطه جهت تامین این روش کنترل Volt/Var بکار می گیرد. SPRPC از لحاظ فنی و مالی از طریق اپراتور شبکه توزیع پشتیبانی می شود که آن را برای حذف VR در شبکه تحت تاثیر، مقرون به صرفه، ساده و کارآمد می سازد. با SPRPC هیچ یک از اینورترهای PV قبلی نیازی به ارتقاء ندارند و می توانند ضریب توان واحد خود را حفظ کنند تا با کدهای گرید (شبکه) فعلی تعارض (مغایرت) نداشته باشند. مطالعات شبیه سازی جامع 24 ساعته بر روی یک شبکه IEEE 69-bus اصلاح شده مقلد از یک سیستم توان مسکونی سنتی با نسبت r/x بالا انجام گرفتند. برای ارزیابی مزایای آن، مطالعه کارامدی، اثربخشی و هزینه SPRPC با کنترل افت ولتاژ مقایسه شدند.

کلمات کلیدی : کنترل اینورتر، کنترل اکتیو و راکتیو، افزایش ولتاژ خط تغذیه، فتوولتائیک، هزینه، کنترل افت ولتاژ

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- فرمول بندی تحلیلی SPRPC روش پیشنهادی در دو مرحله به شرح زیر انجام گرفت: 7

2-1- تجزیه و تحلیل ریاضی کاربرد RPC در کاهش VR ناشی از RPF. 7

2-2- روش شناسی SPRPC و IVRI 16

3- سناریوی کاهش VR و نتایج.. 21

3-1- مورد پایه ، Cosφ=1. 22

3-2- کنترل افت ولتاژ. 23

3-3- SPRPC مبتنی بر IVRI 26

4- بررسی و مطالعه هزینه. 27

5- بحث.. 28

6- نتیجه گیری.. 30

 

 

 


مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالتشناسه محصول: 503410
موجود

مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالت

مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

An ANN model to correlate roughness and structural performance in asphalt pavements

 

 

 

عنوان فارسی:

مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالت

 

رشته : مهندسی عمران

تعداد صفحات مقاله اصلی:  10صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:27 صفحه (word)

سال انتشار:2017

 

مجله

Construction and Building Materials

Volume 134, 1 March 2017, Pages 684-693

 

 

Abstract:

In this paper, using a large database from the Long Term Pavement Performance program, the authors developed an Artificial Neural Network (ANN) to estimate the structural performance of asphalt pavements from roughness data. Considering advantages of modern high-performance survey devices in the acquisition of road pavement functional parameters, it would be of practical significance if the structural state of a pavement could be estimated from its functional conditions. To differentiate various road section conditions, several significant input parameters, related to traffic, weather, and structural aspects, have been included in the analysis. The results are very interesting and prove that the ANN represents an adequate model to evidence this relation. The papers shows the effectiveness of the adoption of a large database for the analysis of the correlation. ANN provides also better results in comparison with Linear Regression. Further, the authors trained three different ANNs to analyse the effects of modified datasets and different variables. The numerical outcomes confirm that, by using this approach, it is possible to correlate with good accuracy roughness and structural performance, allowing road agencies to actually reduce the deflection test frequency, since they are generally more costly, time consuming, and disruptive to traffic than functional surveys.

 

Keywords:

Artificial Neural Network

Roughness

Structural performance

Asphalt pavements

LTPP

 

مدل شبکه عصبی مصنوعی برای همبستگی ناهمواری و عملکرد ساختاری در روسازی های آسفالت

 

چکیده

در این مقاله، نویسندگان با استفاده از یک پایگاه داده بزرگ از برنامه بلندمدت عملکرد روسازی ، یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) را برای تخمین و برآورد عملکرد ساختاری روسازی های آسفالت از داده های ناهمواری ، توسعه و گسترش دادند. با توجه به مزایای استفاده از ابزارها و دستگاه های سنجش (برآورد) مدرن با عملکرد بالا در دستیابی به پارامترهای عملکردی روسازی جاده، در صورتیکه وضعیت ساختاری یک روسازی از شرایط عملیاتی آن قابل تخمین باشد این دستگاه ها اهمیت چشمگیری خواهند داشت. برای تمایز شرایط مختلف بخش جاده، چندین پارامترورودی قابل توجه مرتبط با ترافیک، آب و هوا، و جنبه های ساختاری، در تجزیه و تحلیل ها گنجانده شده اند. نتایج بسیار جالب هستند و ثابت می کنند که شبکه عصبی مصنوعی یک مدل مناسب و کارامد را برای اثبات این رابطه، ارائه می دهد. مقالات، اثربخشی و کارآمدی اتخاذ یک پایگاه داده بزرگ برای تجزیه و تحلیل همبستگی را نشان می دهند. همچنین، شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی، نتایج بهتری را ارائه می دهد. علاوه بر این، نویسندگان، سه مدل شبکه عصبی مصنوعی مختلف را برای تجزیه و تحلیل تاثیرات پایگاه داده اصلاح شده و متغیرهای مختلف آموزش دادند. نتایج عددی تائید می کند که با استفاده از این رویکرد، بین ناهمواری و عملکرد ساختاری همبستگی با دقت خوب امکان پذیر است که به آژانس های جاده ای اجازه می دهد تا فرکانس تست خیز را بطور دقیق کاهش دهند زیرا، آنها نسبت به برآورد (سنجش) های عملیاتی، معمولاً پرهزینه، زمان بر و مخل (مختل کننده) ترافیک هستند.

کلمات کلیدی : شبکه عصبی مصنوعی، ناهمواری، عملکرد ساختاری، روسازی آسفالت، LTPP

فهرست مطالب

1- مقدمه. 3

2- یادداشت های نظری در مورد شبکه های عصبی مصنوعی.. 6

3- پایگاه داده آموزش... 9

3-1- محاسبه SNeff 14

4- نتایج عددی.. 16

5- بحث.. 21

6- نتیجه گیری.. 26

 

 

 


مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانیشناسه محصول: 503419
موجود

مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 16000تومان

برچسب ها :

مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانی

مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Managing sustainability with the support of business intelligence: Integrating socio-environmental indicators and organisational context

 

 

 

عنوان فارسی:

مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانی

 

رشته : مهندسی صنایع

تعداد صفحات مقاله اصلی:  14صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:42 صفحه (word)

سال انتشار:2009

 

مجله

The Journal of Strategic Information Systems

Volume 18, Issue 4, December 2009, Pages 178-191

 

 

Abstract:

In this paper we explore how management of sustainability in organisations can be supported by business intelligence (BI) systems. We suggest that BI has an important role to play in helping organisations implement and monitor sustainable practices. We pay particular attention to one phase of any BI project, the information planning phase, i.e., the systematic way of defining relevant information in order to integrate it in reporting activities. Using grounded theory, the main contribution of our study is to propose a conceptual model that seeks to support the process of integration of socio-environmental indicators into organizational strategy for sustainability.

 

Keywords:

Business intelligence

Corporate social responsibility

Sustainability

Business strategy

Information planning

Performance indicators

Socio-environmental indicators

 

مدیریت پایداری با پشتیبانی از هوش تجاری: یکپارچه سازی (ادغام) شاخص های اجتماعی-محیطی و زمینه سازمانی

چکیده

در این مقاله، بررسی می کنیم که چگونه مدیریت پایداری در سازمان ها می تواند توسط سیستم های هوش تجاری(BI) حمایت و پشتیبانی شود. ما پیشنهاد می کنیم که هوش تجاری نقش مهمی در کمک به سازمان ها جهت اجرا و نظارت عملیات های و رفتارهای پایدارایفاء می کند. ما توجه ویژه ای به یک فاز از هرنوع پروژه  هوش تجاری، فاز برنامه ریزی اطلاعات یعنی روش سیستماتیک تعیین اطلاعات مرتبط به منظور ادغام آن در فعالیت های گزارش دهی، می کنیم. با استفاده از تئوری پایه، هدف اصلی مطالعه ما، ارائه و پیشنهاد یک مدل مفهومی است که به دنبال حمایت و پشتیبانی فرآیند ادغام و یکپارچه سازی شاخص های اجتماعی محیطی در استراتژی سازمانی برای پایداری است.

کلمات کلیدی:

هوش تجاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، پایداری، استراتژی کسب و کار، برنامه ریزی اطلاعات، شاخص های عملکردی، شاخص های اجتماعی-محیطی

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- بررسی ادبیات.. 6

2-1- پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR). 6

2-2- روش ها و ابزارهای هوش تجاری.. 10

2-3- جستجو برای روش های برنامه ریزی هوش تجاری و اطلاعات که پایداری را ادغام می کنند. 14

2-4- ارتباط هوش تجاری و پایداری از طریق مفهوم کارت امتیازی پایدار (SBSC). 16

3- روش های تحقیق.. 18

3-1- انتخاب مورد. 21

3-2- گردآوری داده. 22

3-3- تحلیل داده ها 24

4- نتایج تحقیق از رویکرد نظری پایه. 26

4-1- نقش هوش تجاری در پشتیبانی از پایداری.. 34

5- بحث.. 36

6- نتیجه گیری.. 40

 

 

 


مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتورشناسه محصول: 503386
موجود

مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتور

مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

Isolated Double Step-Down DC–DC Converter With Improved ZVS Range and No Transformer Saturation Problem

 

 

عنوان فارسی:

مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتور

 

رشته : مهندسی برق

تعداد صفحات مقاله اصلی:  13 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:32 صفحه (word)

سال انتشار:2017

 

مجله

IEEE Transactions on Power Electronics ( Volume: 32, Issue: 3, March 2017 )

 

Abstract:

In this paper, an isolated double step-down dc–dc converter with high efficiency and high step-down function is proposed. The proposed converter employs an additional capacitor in the primary side. Compared to the conventional full-bridge converters, the proposed converter has a double step-down feature with reduced voltage stress at the primary side of the transformer. Moreover, voltage stress of three primary-side switches reduces to half of the input voltage and zero voltage switching (ZVS) is naturally achieved for all switches with lower output capacitor energy of the switches. Therefore, the proposed converter requires smaller leakage inductance than the conventional full-bridge converter. Without adding complexity to the hardware and control, the proposed converter inherently prevents transformer saturation problem caused by the dc component of the transformer. A 3-kW experimental prototype is constructed to verify the performance of the proposed converter.

Keywords:

Double step down, full-bridge converter, phaseshift,

transformer saturation, zero voltage switching.

 

مبدل DC به DC کاهنده دو مرحله ای ایزوله با برد ZVS (سوئیچینگ در ولتاژ صفر) اصلاح شده و بدون مشکل اشباع ترانسفورماتور

چکیده

در این مقاله، یک مبدل dc به dc کاهنده دو مرحله ای ایزوله با راندمان و عملکرد کاهشی بالا ارائه شده است. مبدل پیشنهادی از یک خازن اضافی در طرف اولیه خود استفاده می کند. در مقایسه با مبدلهای تمام پل معمولی، این مبدل دارای ویژگی کاهنده دو مرحله ای با تنش ولتاژی کاهش یافته در طرف اولیه ترانسفورماتور می باشد. علاوه بر این، تنش ولتاژی سه عدد سوئیچ طرف اولیه به نصف ولتاژ ورودی کاهش پیدا کرده و سوئیچینگ در ولتاژ صفر (ZVS) به طور طبیعی برای تمام سوئیچ ها با انرژی خازن خروجی پایین تری به دست می آید. بنابراین، مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل های تمام پل معمولی به اندوکتانس نشتی کوچکتری نیاز دارد. مبدل پیشنهادی به طور ذاتی و بدون پیچیده تر کردن شرایط سخت افزاری و کنترلی، مانع از مشکل اشباع ترانسفورماتور ناشی از مولفه dc آن می گردد. یک نمونه آزمایشی 3 کیلو واتی به منظور بررسی عملکرد این مبدل ساخته شد.

کلمات کلیدی کاهنده دو مرحله ای، مبدل تمام پل، تغییر فاز، اشباع ترانسفورماتور، سوئیچینگ در ولتاژ صفر

فهرست مطالب

 1. مقدمه. 2
 2. توپولوژی مدار و عملکرد مبدل پیشنهادی.. 7
 3. ویژگی های مبدل پیشنهادی.. 14

الف) ولتاژ خازن (Ci) و بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی.. 14

ب) رفع خودکار مشکل اشباع ترانسفورماتور. 15

 1. نتیجه گیری.. 32

 

 

 

 


تولید هوشمندشناسه محصول: 500126
موجود

تولید هوشمند

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تولید هوشمند

تولید هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Smart Manufacturing

 

عنوان فارسی:

تولید هوشمند

 

 

رشته : مکانیک، کامپیوتر

تعداد صفحات مقاله اصلی:  4صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:11صفحه (word)

سال انتشار:2017

 

مجله

 

Procedia Manufacturing

Volume 12, 2017, Pages 128-131

 

 

 

 

Abstract:

Manufacturing accounts for a quarter of worldwide employment. Employees of this sector earn higher than the median income of a country. Manufacturing contributes up to twenty percent of Gross Domestic Product, GDP of countries. Moreover it has multiplier effect on business services jobs. Manufacturing is vital to country's economic growth and ability to innovate. Hence countries such as Singapore, China, USA, Germany, India, UK, Korea, and Japan have embarked on substantially funded national programs to strengthen manufacturing. Singapore's nineteen billion dollars Research, Innovation and Enterprise plan known as RIE2020 has a major emphasis on Advanced Manufacturing and Engineering, AME. Automation and robots have been part of manufacturing innovation. The following discusses what are on the horizon that will shape the future of manufacturing.

 

 

 

 

 

 

تولید هوشمند

چکیده

تولید، یک چهارم اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. کارکنان این بخش، درآمدی بیشتر از میانگین درآمد کشوری بدست می آورند. تولید، سهمی بیش از 20 درصد در تولید ناخالص ملی (GDP) کشورها دارد. علاوه بر این، تولید، تاثیرات چندگانه ای بر روی مشاغل خدمات کسب و کار دارد. تولید برای رشد اقتصادی و توانایی نوآوری کشور، بسیار مهم و حیاتی است. از این رو، کشورهایی مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان، هند، انگلیس، کره، و ژاپن، برای تقویت تولید، برنامه های ملی سرمایه گذاری بنیادی را آغاز کرده اند. برنامه تحقیقاتی 190 میلیارد دلاری سنگاپور، یعنی برنامه نوآوری و سرمایه گذاری، مشهور به RIE2020، تاکید زیادی بر تولید و مهندسی پیشرفته (AME) دارد. اتوماسیون و ربات ها، بخشی از نوآوری تولید شده اند. در بحث زیر، چشم انداز آتی تولید ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: تولید هوشمند، تولید دیجیتالی، اینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء صنعتی، امنیت سایبری، تولید بدون پسماند

فهرست مطالب

تولید دیجیتالی.. 2

سنسورها و پردازنده های هوشمند. 3

اینترنت اشیا (IoT) یا اینترنت صنعتی اشیاء (IIoT). 5

تجزیه و تحلیل داده ها در ابر. 6

اطلاعات مواد. 7

تولید بدون پسماند. 8

چاپ سه بعدی یا تولید افزاینده. 9

امنیت سایبری برای تولید هوشمند. 9

استانداردهای بین المللی.. 10

نتیجه گیری.. 10

 

 

 

 


بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)شناسه محصول: 500039
موجود

بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)

بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Survey on Resource Allocation in Grid

عنوان فارسی:

بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)

 

 

رشته : کامپیوتر

تعداد صفحات مقاله اصلی:  5صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:20صفحه (word)

سال انتشار:2013

 

مجله

 

International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)

             Volume 2, Issue 8, February 2013

 

 

 

Abstract:

Resource allocation is a problem that arises  whenever different resources, which have preferences in participating, have to be distributed among multiple autonomous entities. A distributed system is composed of such computers which are separately located and connected with each other through a network Resource allocation is a problem that arises whenever different resources, which have preferences in participating, have to be distributed among multiple autonomous entities. In this paper we study different approach for resource allocation algorithm for resource allocation in grid.

Keywords:

Grid computing, Resource allocation, Static allocation, Dynamic allocation, Auction based allocation. 

 

 

 

 

                                                    

بررسی تخصیص منابع در شبکه (گرید)

چکیده

تخصیص منابع مسئله ای است که هر وقت منابع مختلف، که دارای اولویت های مشارکتی هستند باید بین چندین نهاد مستقل توزیع شوند بوجود می آیند. یک سیستم توزیعی، متشکل از چنین کامپیوترهایی است که بطور جداگانه ای قرار گرفته اند و  از طریق یک شبکه، به یکدیگر  متصل هستند. در این مقاله، رویکردی متفاوت را برای الگوریتم تخصیص منابع جهت تخصیص منابع در شبکه، مطالعه و بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی :

محاسبات شبکه (گرید)، تخصیص منابع، تخصیص استاتیکی، تخصیص دینامیکی، تخصیص مبتنی بر مزایده

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- پیشینه. 4

پیشنه و تخصیص منابع.. 4

3-تخصیص استاتیکی.. 5

4-تخصیص دینامیکی.. 7

5- تخصیص مبتنی بر مزایده. 11

A: رابط کاربری (UB). 12

B: ارائه دهندگان سرویس گرید (GSP). 13

C: بازار محلی مزایدات (LMA). 13

D: پروتکل مزایده قسمت اول.. 14

E: پروتکل مزایده ویکری [6]. 15

F: پروتکل مزایده دوگانه [7]. 15

1-الگوریتم مزایده مبتنی بر دو مزایده [12]. 16

2-الگوریتم حریصانه مزایده دوگانه [13]. 18

6- نتیجه گیری.. 19

 

 

 


آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادیشناسه محصول: 499601
موجود

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Religious Freedom, The Malaysian Constitution and Islam: A Critical Analysis

عنوان فارسی:

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی

 

رشته : حقوق

تعداد صفحات مقاله اصلی:  9صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:20صفحه (word)

سال انتشار:2016

 

مجله

 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 217, 5 February 2016, Pages 1216-1224

 

 

 

Abstract:

This article seeks to analyze three types of religious freedom as stipulated by the Malaysian Constitution; freedom to profess, freedom to practice and freedom to disseminate one's religion. The article will also analyze whether the provisions on freedom adhere to the objectives of Islamic laws (maqasid al-shari’ah) given that Islam is regarded by the Constitution as the religion of the Federation and practically the religion of the majority. In addition, the Charter of Medina will be taken as a concrete model of which policies on religious freedom can be emulated. The author has combined the textual, contextual, historical and comparative methods in the gathering and the analysis of data. It is hope that the article can provide a critical analysis on religious freedom in Malaysia from an Islamic perspective given that the Constitution is explicit about Islam as the religion of the Federation.

Keywords:

Religious freedom

Malaysian Constitution

Non-Muslim

Islamic Law

 

 

 

 

                                                    

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی.

چکیده

این مقاله به دنبال آنالیز سه نوع آزادی مذهبی اشاره شده در قانون اساسی مالزی است، یعنی: آزادی بیان، آزادی عمل و آزادی تبلیغ دین خود. این مقاله همچنین تحلیل می کند که آیا مقررات مربوط به آزادی با اهداف قوانین اسلامی (مقاصد الشریعه) سازگار است یا خیر، چرا که در قانون اساسی مالزی، دین اسلام به عنوان دین فدراسیونی معرفی شده است و در عمل هم دین اکثریت مردم این کشور می باشد. علاوه بر این، از منشور مدینه به عنوان یک مدل مشخص از سیاست های آزادی مذهبی استفاده می شود. نویسنده از ترکیبی از روشهای متنی، مفهومی، تاریخی و مقایسه ای در جمع آوری و آنالیز داده ها استفاده کرده است. امید است که این مقاله بتواند یک آنالیز انتقادی در مورد آزادی مذهبی در مالزی از دیدگاه اسلامی ارائه دهد، با توجه به اینکه در قانون اساسی این کشور، دین اسلام به عنوان دین فدراسیونی معرفی شده است.

کلیدواژه ها: آزادی مذهبی؛ قانون اساسی مالزی؛ غیر مسلمان؛ قانون اسلامی.

فهرست مطالب

1- مقدمه. 2

2- آزادی مذهبی در مالزی.. 3

2-1- حق بیان دین.. 3

2-2- حق عمل به دین.. 4

2-3- حق تبلیغ مذهب.. 6

3- آزادی مذهبی در مالزی.. 8

3-1- آزادی مذهبی: یک چارچوب نظری.. 8

3-2- آزادی مذهبی: گزارش تاریخی.. 10

3-3- آزادی مذهبی به موجب حقوق اسلامی.. 16

4- آزادی مذهبی در مالزی.. 19

منابع. 20

 

 

 


آنالیز فرآیندها، ابزارها ، تکنیک ها و روش های مهندسی الزاماتشناسه محصول: 479843
موجود

آنالیز فرآیندها، ابزارها ، تکنیک ها و روش های مهندسی الزامات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

آنالیز فرآیندها، ابزارها ، تکنیک ها و روش های مهندسی الزامات

آنالیز فرآیندها، ابزارها ، تکنیک ها و روش های مهندسی الزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Analysis of Requirement Engineering Processes, Tools/Techniques and Methodologies

 

عنوان فارسی:

آنالیز فرآیندها، ابزارها/تکنیک ها و روش های مهندسی الزامات

 

رشته : کامپیوتر، صنایع

تعداد صفحات مقاله اصلی:  9صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:25صفحه (word)

سال انتشار:2013

 

مجله

 

 1. J. Information Technology and Computer Science, 2013, 03, 40-48

 

 

Abstract:

Requirement engineering is an integral part of the software development lifecycle since the basis for developing successful software depends on comprehending its requirements in the first place. Requirement engineering involves a number of processes for gathering requirements in accordance with the needs and demands of users and stakeholders of the software product. In this paper, we have reviewed the prominent processes, tools and technologies used in the requirement gathering phase. The study is useful to perceive the current state of the affairs pertaining to the requirement engineering research and to understand the strengths and limitations of the existing requirement engineering techniques. The study also summarizes the best practices and how to use a blend of the requirement engineering techniques as an effective methodology to successfully conduct the requirement engineering task. The study also highlights the importance of security requirements as though they are part of the nonfunctional requirement, yet are naturally considered fundamental to secure software development.

Keywords:

Requirement Engineering, Requirement Elicitation, Joint Application Development

 

 

 

          آنالیز فرآیندها، ابزارها/تکنیک ها و روش های مهندسی الزامات

چکیده

مهندسی الزامات یک بخش جدایی ناپذیر از چرخه عمر توسعه نرم افزاری است، زیرا مبنای توسعه نرم افزاری در وهله اول به درک نیازهای آن بستگی دارد. مهندسی الزامات شامل تعدادی از فرایندها برای جمع آوری الزامات مطابق با نیازها و خواسته های کاربران و ذینفعان محصول نرم افزاری می باشد. در این مقاله، ما به بررسی پروسه ها، ابزارها و فن آوری های مورد استفاده در مرحله جمع آوری الزامات می پردازیم. این مطالعه برای درک وضعیت فعلی امور مربوط به تحقیقات مهندسی الزامات و درک نقاط قوت و ضعف تکنیک های آن مفید است. این مطالعه همچنین بهترین شیوه ها و نحوه استفاده از ترکیبی از تکنیک های مهندسی الزامات را به صورت یک روش مؤثر برای موفقیت در انجام کارهای مهندسی بطور خلاصه بیان می کند. این مطالعه همچنین بر اهمیت الزامات امنیتی به عنوان بخشی از الزاماتی غیر کاربردی که برای توسعه امنیت نرم افزاری اساسی در نظر گرفته می شوند، تاکید می کند.

عبارات مشخصه: مهندسی الزامات ، استخراج الزام، برنامه توسعه مشترک

فهرست مطالب

1- مقدمه. 2

1-1- تعریف مهندسی الزامات.. 3

1-2- فرآیندهای مهندسی الزامات.. 4

1-2-1- جمع آوری الزامات: 4

1-2-2- اجرا/ توسعه الزامات: 6

 1. II. بینشی به ابزارها و تکنیک های مهندسی الزامات.. 8

2-1- تکنیک های کلاسیک/سنتی.. 8

2-2- تکنیک های شناختی.. 10

2-3- تکنیک های استخراج مدرن و گروهی.. 12

2-4- تکنیک های متنی.. 15

3- پیشینه تحقیق.. 16

4- تجزیه و تحلیل انتقادی.. 22

5- نتیجه گیری و کارهای آینده. 23

 

 

 


ناکارآمدی بیت کوینشناسه محصول: 479850
موجود

ناکارآمدی بیت کوین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

ناکارآمدی بیت کوین

ناکارآمدی بیت کوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

The inefficiency of Bitcoin

عنوان فارسی:

ناکارآمدی بیت کوین

 

رشته : اقتصاد

تعداد صفحات مقاله اصلی:  3صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:8صفحه (word)

سال انتشار:2016

 

مجله

 

Economics Letters

Volume 148, November 2016, Pages 80-82

 

 

 

Abstract:

Bitcoin has received much attention in the media and by investors in recent years, although there remains scepticism and a lack of understanding of this cryptocurrency. We add to the literature on Bitcoin by studying the market efficiency of Bitcoin. Through a battery of robust tests, evidence reveals that returns are significantly inefficient over our full sample, but when we split our sample into two subsample periods, we find that some tests indicate that Bitcoin is efficient in the latter period. Therefore we conclude that Bitcoin in an inefficient market but may be in the process of moving towards an efficient market.

Keywords:

Bitcoin

Market efficiency

Cryptocurrency

Random walk

 

 

 

 

                                                     ناکارآمدی بیت کوین

در سال های اخیر، بیت کوین توجهات بسیاری را در رسانه ها و سرمایه گذاران به خود جلب کرده است، هرچند هنوز شک و تردید و عدم آگاهی کافی در مورد این نوع ارز مجازی وجود دارد. ما با مطالعه کارآمدی بازاری بیت کوین، به بررسی آن می پردازیم. نتایج حاصل از آزمایشات ما نشان می دهد که بیت کوین در کل نمونه بصورت ناکارآمد عمل می کند، اما هنگامی که ما نمونه ها را در دو دوره تقسیم کردیم، مشاهده کردیم که در برخی از آزمایشها، بیت کوین در دوره دوم کارآمد بود. بنابراین ما نتیجه می گیریم که بیت کوین در بازار ناکارآمد عمل می کند، اما ممکن است در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازار کارآمد باشد.

کلید واژه ها: بیت کوین؛ کارایی بازار؛ پول یا ارز مجازی؛ سیر تصادفی

فهرست مطالب

 1. چکیده. 1
 2. 1- مقدمه. 2
 3. 2- داده ها و روش ها 4
 4. 3- نتایج تجربی.. 7
 5. 4- نتیجه گیری.. 8

 

 


چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشدشناسه محصول: 479357
موجود

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth

 

عنوان فارسی:

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

 

رشته : مدیریت

تعداد صفحات مقاله اصلی:  12صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:43صفحه (word)

سال انتشار:2018

 

مجله

 

Journal of Business Research

Volume 82, January 2018, Pages 19-30

 

 

Abstract:

Building on the frameworks of the resource-based view and value relevance, this study contributes to how the firms' marketing capabilities affect firm performance. More specifically, this research examines growth as a potential mechanism to explain how marketing capabilities impact stock returns. This study estimates empirical models using a merged data set comprising firms' marketing and financial information. Results indicate that asset growth mediates the relationship between marketing capability and abnormal stock returns. Marketing capabilities in general and marketing capabilities of retail firms specifically show direct significant effects on abnormal stock returns. This study contributes to resource-based view theory in marketing by demonstrating that it is not only the intangible characteristic of marketing capabilities, but also the growth potential that marketing capabilities exhibit that help explain higher stock returns. This study points to the need to account for mechanisms and mediating variables when building theoretical frameworks of the impact of marketing capabilities on firm performance.

Keywords:

Marketing capability

Financial performance

Abnormal stock returns

Fama–French model

Retailing firms

Bootstrap data envelopment analysis

RBV

 

 

 

          چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

چکیده

این تحقیق، بر اساس چهارچوب های دیدگاه مبتنی بر منابع و ارتباط ارزشی، چگونگی تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی شرکتی بر عملکرد شرکتی را کمک می کند. بطور خاص، این تحقیق، رشد را به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای بیان چگونگی تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی بر بازده سهام، مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه، مدل های تجربی را با استفاده از یک مجموعه داده ترکیبی شامل بازاریابی و اطلاعات مالی شرکتی ، برآورد می سازد. نتایج نشان دادند که رشد دارایی، ارتباط بین قابلیت بازاریابی و بازده غیر عادی سهام را میانجی گری می کند. قابلیت های بازاریابی بطور کلی و قابلیت های بازاریابی شرکتی کوچک بطور خاص، تاثیرات معنی دار مستقیمی بر روی بازده غیر عادی سهام  نشان دادند. این مطالعه، به تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع ، با استفاده از نشان دادن اینکه این نه تنها ویژگی نامحدود قابلیت های بازاریابی است بلکه پتانسیل رشدی است که قابلیت های بازاریابی ارائه می دهندتا به کسب بازده سهام بالاتر کمک کنند. این مطالعه، به لزوم در نظر گرفتن مکانیزم ها و متغیرهای میانجی گری در زمان ایجاد چهارچوب های تئوری، تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکتی، اشاره می کند.

کلمات کلیدی : قابلیت بازاریابی، عملکرد مالی، بازده غیر عادی سهام، مدل فاما-فرنچ، شرکت های خرده فروش، تحلیل پوششی داده بوت استرپ، RBV

فهرست مطالب

1-مقدمه. 3

2- چهارچوب مفهومی : تاثیر قابلیت بازاریابی بر بازده سهام. 8

2-1- چگونه قابلیت بازاریابی بر بازده سهام تاثیر می گذارد؟ مکانیزم رشد. 13

2-2- نقش احتمالی رقابت در صنعت خرده فروشی چیست؟. 15

2-3- نقش متغیرهای کنترل.. 17

2-3-1- اهرم مالی.. 17

2-3-2- هزینه های تحقیق و توسعه. 17

2-3-3- نقدینگی.. 18

2-3-4- تراکم صنعت.. 18

3- روش... 19

3-1- مدلسازی بازده سهام. 19

3-2- مدلسازی رشد. 21

3-3- مدلسازی قابلیت بازاریابی.. 21

3-4- متغیرهای کنترل.. 24

3-5- مدل های تحلیل و روش تخمین.. 24

4- داده و عملیات متغیرها 27

4-1- نمونه. 27

4-2- عملیات سازی متغیرها 29

4-2-1- بازده سهام. 29

4-2-2- بازده بدون ریسک (Rrf)، بازده بازار (Rmk)، SMBm، و HMLm. 30

4-2-3- بازده غیر عادی سهام تجمعی.. 30

4-2-4- رشد دارایی.. 30

4-2-5- رشد سود. 30

4-2-6- قابلیت بازاریابی.. 31

4-2-7- خرده فروشی.. 31

4-2-8- اهرم مالی، تحقیق و توسعه و نقدینگی.. 32

4-2-9- شاخص هرفیندال-هیرشمن.. 32

5-نتایج.. 32

5-1- تاثیر میانجی گری رشد دارایی و سود بر ارتباط بین قابلیت بازاریابی و بازده غیر عادی سهام. 33

5-2- نقش تعدیل کننده صنعت خرده فروشی بر ارتباط بین قابلیت بازاریابی و بازده غیر عادی سهام. 34

5-3- بررسی پایداری.. 37

6- بحث و نتیجه گیری.. 38

6-1- پیامدها و مفاهیم برای مدیران و سازمان های خرده فروشی.. 39

6-2- مفاهیم و پیامدهای تئوری و تحقیق بازاریابی.. 40

6-3- محدودیت ها و فرصت های لازم برای تحقیقات بیشتر. 42

 

 

 


رفتار مصرف کننده بر وب سایت های کش بک - استراتژی های شبکهشناسه محصول: 479373
موجود

رفتار مصرف کننده بر وب سایت های کش بک - استراتژی های شبکه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

رفتار مصرف کننده بر وب سایت های کش بک - استراتژی های شبکه

رفتار مصرف کننده بر وب سایت های کش بک - استراتژی های شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Consumer behavior on cashback websites: Network strategies

 

عنوان فارسی:

رفتار مصرف کننده بر وب سایت های  کش بک (پرداخت نقدی) : استراتژی های شبکه

 

رشته : کامپیوتر، مدیریت، حسابداری

تعداد صفحات مقاله اصلی:  7صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:28صفحه (word)

سال انتشار:2015

 

مجله

 

Journal of Business Research

Volume 69, Issue 6, June 2016, Pages 2101-2107

 

 

Abstract:

The size of cashback sites, both in terms of users and business, has grown considerably over the last decade. This article presents a complete analysis of the behavior of the users of the webs both in terms of transactions, and navigation and registration on cashback sites by using a large sample of one of the largest European sites. The study also presents a first analysis on the structure of the sites. An analysis using Partial Least Squares Structural Equation Modelling shows that the volume of the user's network, the diversification of the navigation, and the size of the transactions are relevant to the decision of the consumer and to his or her engagements on the affiliate merchants. These results represent a first step on the understanding of these marketing strategies and open new areas of research.

Keywords:

Cashback

Electronic commerce

Affiliation marketing

PLS-SEM

 

 

 

          رفتار مصرف کننده بر وب سایت های  کش بک[1] (پرداخت نقدی) : استراتژی های شبکه

چکیده :

در دهه گذشته، اندازه سایت های نقدی، از هر دو لحاظ کاربران و کسب و کار، بطور قابل توجهی افزایش یافته اند. این مقاله، تجزیه و تحلیل کاملی از رفتار کاربران وب سایت ها را از لحاظ تراکنش ها (معاملات)، کنترل، و ثبت نام در سایت های نقدی را با استفاده از نمونه بزرگی از بزرگترین سایت های اروپایی، ارائه می دهد. همچنین، این مقاله، تجزیه و تحلیل اولیه ای در مورد ساختار سایت ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات  (PLS-SEM)، نشان داد که حجم شبکه کاربر، تنوع کنترل و اندازه تراکنش ها، مربوط به تصمیم گیری مصرف کننده و فعالیت های او در بازرگانی و تجارت رابطه ای (پورسانتی) است. این نتایج ، اولین گام در درک این استراتژی های بازاریابی است و زمینه های جدیدی از تحقیق و پژوهش را می گشاید.

کلمات کلیدی : پرداخت نقدی، تجارت الکترونیک، بازاریابی رابطه ای (پورسانتی) ، PLS-SEM

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- سوالات نظری.. 5

3- روش... 7

3-1- جمع آوری داده. 7

3-1-1- فروشگاه ها 8

3-1-2- دسته بندی ها 9

3-1-3- هدایت و کنترل مشتری.. 10

3-1-4- کاربران/ مشتریان.. 11

3-2- پردازش داده های ورودی.. 11

4- مدل نظری (تئوری). 13

5- تجزیه و تحلیل تجربی و نتایج.. 17

5-1- ارزیابی مدل اندازه گیری.. 17

5-1-1- شاخص قابلیت اطمینان.. 18

5-1-2- قابلیت اطمینان داخلی.. 18

5-1-3- روایی همگرا 19

5-1-4- روایی افتراقی.. 20

5-2- مدل ساختاری.. 21

5-2-1- مقادیر R2 برای متغیرهای پنهان درونی.. 22

5-2-2-  اندازه اثر f2 ، رابطه پیش بینی Q2. 22

5-2-3- ارزیابی ضرایب مسیر مدل ساختاری.. 23

5-2-4- هم خطی.. 25

6- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 26

 

 

 


[1] Cashback

1